greenside sk

Aktuálne ponúkané byty

BD RÚBANISKO LUČENEC
UL. L.NOVOMESKÉHO

BD GREENSIDE VI. TREBIŠOV
UL. HODVÁBNA

BD GREENSIDE VII. POPRAD-MATEJOVCE
UL.ALLENDEHO

BD GREENSIDE V. MICHALOVCE
UL. ZVONČEKOVÁ

BD GREENSIDE VIII. KOŠICE
UL.KVETNÁ

BD GREENSIDE IX.TREBIŠOV
UL. HURBANOVÁ

V súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COV1ID-19 nastalo oneskorenie začiatku a ukončenia výstavby.

Vypredané

BD GREENSIDE I, II MICHALOVCE
ULICA NARCISOVÁ

BD MICHALOVCE
UL. OKRUŽNÁ